DB 5

ข้อมูลความสัมพันธ์กับบุคลากรพิเศษ

จากหน้ากระดาษกรีนรีดในแฟ้มครูเอิร์ท ปรากฏลายมือที่แม้คนเขียนจะบรรจงขึ้น แต่ดูยังไงมันก็อ่านค่อนข้างยากอยู่ดี 

 

EXTRA DB 5

(ส่วนนี้ไว้ใส่ลิงค์ที่เป็นฟิคเกี่ยวกับการทำความ รู้จักตัวละคร)

 

 

รายชื่อตัวละคร

 

001 นายสุทธิลักษณ์ ยอดแก้ว (ยามยอด)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้ อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

-

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  คิดว่าบางทียามยอดน่าจะเหนื่อยหรือหิว ช่วงพักกลางวันบางครั้งก็ซื้อส้มตำไก่ย่างมาฝาก หรือเนียนเป็นยามเฉพาะช่วงพักกลางวันบางครั้งในหน้าฝน (ครูเอิร์ทไม่ได้ไปหลับที่ห้องพยาบาลตอนพักกลางวันเหมือนหน้าหนาว)

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) อาจสอดคล้องหรือขัดแย้งกับความรู้สึกได้ ตามความเสแสร้ง

- เมื่อเจอกันครูเอิร์ทจะเป็นฝ่ายยิ้มให้และทักทายก่อน
- ตอนแรกครูเอิร์ทจะเรียกยามยอดว่า "พี่สุทธิลักษณ์" เพราะครูเอิร์ทคิดว่ายามยอดแก่กว่าตัวเองเมื่อดูจากรูปลักษณ์ภายนอก

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ครูเอิร์ทจะเจอกับยามยอดบ่อยครั้งในหน้าฝน (เอาส้มตำไก่ย่างมาฝากไม่ก็มาขอเนียนยาม เพื่อให้ยามยอดได้พักบ้าง) แต่หน้าหนาวไม่ค่อยได้เจอกัน

รายละเอียดอื่นๆ

-

____________________________________________________________

 

002 นารรรรรร ปิยะวัฒนกูล (ช่างรอน)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้ อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

-

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- อาจจะรบกวนช่างรอนเรื่องระบบไฟฟ้าในหอดูดาว รวมถึงเรื่องซ่อมระบบไฟฟ้าของกล้องโทรทรรศน์
- บางทีอาจมาฝึกพูดอีสานกับช่างรอนด้วย

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) อาจสอดคล้องหรือขัดแย้งกับความรู้สึกได้ ตามความเสแสร้ง

- เมื่อเจอกัน ครูเอิร์ทจะเป็นฝ่ายทักทายก่อน
- ตอนแรกครูเอิร์ทยังไม่รู้อายุของช่างรอน จะเรียกว่า"ช่างรอน" เนื่องจากครูเอิร์ทมึนกับชื่อจริงของช่างรอน

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ถ้าครูเอิร์ทมีปัญหาอะไรจะไปหาช่างรอนที่ห้องช่างรอน

รายละเอียดอื่นๆ

-

____________________________________________________________

003 นายแกล้วกล้า อนันตกาล (ช่างซีร็อกกล้า)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้ อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

-

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- เหมือนครูเลยแฮะ
- ครูเอิร์ทคิดว่าช่วงสัปดาห์ก่อนสอบ งานเข้าช่างซีร็อกกล้าแน่ๆ ดังนั้นช่วงสัปดาห์ก่อนสอบ ครูเอิร์ทจะไม่เอาอะไรมาถ่ายเอกสาร โดยจะเอามาฝากถ่ายเอกสารให้เรียบร้อยก่อนถึงสัปดาห์นี้ (ยกเว้นกรณีมีเรื่องฉุกเฉิน)

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) อาจสอดคล้องหรือขัดแย้งกับความรู้สึกได้ ตามความเสแสร้ง

- เมื่อเจอกันครูเอิร์ทจะเป็นฝ่ายทักทายก่อน
- ตอนแรกครูเอิร์ทยังไม่รู้อายุของช่างซีร๊อกกล้า จะเรียกว่า "แกล้วกล้า" ไปก่อน

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ครูเอิร์ทจะไปหาช่างซีร็อกกล้าเฉพาะตอนพักกลางวัน เพื่อถ่ายเอกสารหรือมาเอาหนังสือ ,ใบงาน

รายละเอียดอื่นๆ

-

____________________________________________________________

004 นายพยัพเมฆ ทิวาสุวรรณ (หมอกั๊ซ)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้ อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

-

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- ตอนแรกยังปิดบังเรื่องต้อหิน ถ้าครูเอิร์ทรู้ว่าหมอกั๊ซเป็นหมอจึงจะยอมบอก
- ประมาณทุกๆ 2 เดือนจะมาขอให้หมอกั๊ซ (ไม่ก็หมอโชค) ช่วยตรวจสุขภาพ
- หน้าเด็กแฮะ

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) อาจสอดคล้องหรือขัดแย้งกับความรู้สึกได้ ตามความเสแสร้ง

- เมื่อเจอกัน ครูเอิร์ทจะเป็นฝ่ายทักทายก่อน
- ตอนแรกครูเอิร์ทยังไม่รู้อายุหมอกั๊ซ จะเรียกว่า"หมอพยัพเมฆ" ไปก่อน

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- เจอกันบ่อย ครูเอิร์ทเป็นขาประจำห้องพยาบาล เพราะความซุ่มซ่ามหรือมางีบหลับในห้องพยาบาลช่วงฤดูหนาว

รายละเอียดอื่นๆ

-

____________________________________________________________

005 นายปพนสรรค์ นารยวงศ์ (ตากล้องพุด)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้ อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

-

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  ทรงผมนั่นเหมือนเม่นดีนะครับ
-  ครูเอิร์ทจะมาขอคำปรึกษาเรื่องถ่ายภาพ (ครูเอิร์ทเริ่มสนใจเล่นกล้องตอนสมัครโรงเรียนลูกบาศก์พอดี) โดยเฉพาะเรื่องถ่ายภาพดาว เมฆ บรรยากาศไทยๆ หรือภาพการแสดงพื้นเมือง

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) อาจสอดคล้องหรือขัดแย้งกับความรู้สึกได้ ตามความเสแสร้ง

- เมื่อเจอกัน ครูเอิร์ทจะเป็นฝ่ายทักทายก่อน
- ตอนแรกครูเอิร์ทยังไม่ทราบอายุตากล้องพุด จะเรียกว่า "ช่างภาพพุด" ไปก่อน เนื่องจากชื่อจริงยาวเลยเป็นไม่กี่คนที่ครูเอิร์ทเรียกชื่อเล่นไปก่อน

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- เนื่องจากตากล้องพุดไม่มีห้องในโรงเรียน ครูเอิร์ทจึงติดต่อกับตากล้องพุดทางโทรศัพท์ จะติดต่อถ้าไม่เรื่องถ่ายภาพก็เวลามีงานจัดแสดงภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ 

รายละเอียดอื่นๆ

-

Comment

Comment:

Tweet