DB 3.2

ข้อมูลความสัมพันธ์กับนักเรียนรุ่นที่ 1 (เลขที่ 25-48)

 

 

EXTRA DB 3

(ส่วนนี้ไว้ใส่ลิงค์ที่เป็นฟิคเกี่ยวกับการทำความ รู้จักตัวละคร)

 

 

รายชื่อตัวละคร

 

025 กรินทร์ เรเยส (ริน / เย้เย)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้ อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

-

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- นอนน้อยไปหรือเปล่า??
- ครูเอิร์ทยังไม่คุ้นเคยกับเย้เย

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ครูเอิร์ทเรียกเย้เยว่า "กรินทร์"
- เมื่อเจอกัน ครูเอิร์ทจะเป็นฝ่ายทักทายก่อน

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ครูเอิร์ทไม่ได้สอนนักเรียนรุ่นนี้ จึงมีโอกาสเจอกันน้อย

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

026 ประสบโชค วิริยะกุล (ลัค)

 

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้ อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

-

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- เห็นว่าชอบถือไม่กลองบ่อยๆ น่าจะชอบกลองชุด ไม่รู้จะชอบกลองพื้นเมืองเอเชียไหม??
- ครูเอิร์ทยังไม่คุ้นเคยกับลัค

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ครูเอิร์ทจะเรียกลัคว่า "ประสบโชค"
- เมื่อเจอกัน ครูเอิร์ทจะเป็นฝ่ายทักทายก่อน

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ครูเอิร์ทไม่ได้สอนนักเรียนรุ่นนี้ จึงมีโอกาสเจอกันน้อย

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

027 อุทิศฐาน อู่วิรุฬย์ (กิ๊ฟ)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้ อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

-

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- ครูเอิร์ทยังไม่คุ้นเคยกับกิ๊ฟ

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ครูเอิร์ทจะเรียกกิ๊ฟว่า "อุทิศฐาน"
- เมื่อเจอกัน ครูเอิร์ทจะเป็นฝ่ายทักทายก่อน

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ครูเอิร์ทไม่ได้สอนนักเรียนรุ่นนี้ จึงมีโอกาสเจอกันได้น้อย

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

028 ต้นน้ำ พรรังสรรค์ (น้ำ)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้ อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

-

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- ดูจิ้มลิ้มอ้อนแอ้นดีนะ
- ครูเอิร์ทยังไม่คุ้นเคยกับน้ำ

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ครูเอิร์ทจะเรียกน้ำว่า "ต้นน้ำ"
- เมื่อเจอกัน ครูเอิร์ทจะเป็นฝ่ายทักทายก่อน

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ครูเอิร์ทไม่ได้สอนนักเรียนรุ่นนี้ จึงมีโอกาสเจอกันน้อย

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

029 เหมือนฝัน ปัณฑารีย์ (ฟ้า)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้ อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

-

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- ดูผอมซีดจนน่าเป็นห่วง
- (ถ้ารู้ว่าฟ้าชอบดูดาว) จะชวนฟ้ามาดูดาวที่หอดูดาว
- ครูเอิร์ทยังไม่คุ้นเคยกับฟ้า

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ครูเอิร์ทจะเรียกฟ้าว่า "เหมือนฝัน"
- เมื่อเจอกัน ครูเอิร์ทจะเป็นฝ่ายทักทายก่อน

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ครูเอิร์ทไม่ได้สอนนักเรียนรุ่นนี้ จึงมีโอกาสเจอกันน้อย

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

030 ปรเมศ ภูเตศวร (ภู)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้ อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

-

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

- อืม แหกกฏได้แต่บ่อยเกินมันก็ไม่ดีนะ
- ครูเอิร์ทยังไม่คุ้นเคยกับภู

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ครูเอิร์ทจะเรียกปรเมศว่า "ภู"
- เมื่อเจอกัน ครูเอิร์ทจะเป็นฝ่ายทักทายก่อน

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- ครูเอิร์ทไม่ได้สอนนักเรียนรุ่นนี้ จึงมีโอกาสเจอกันน้อย

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

031 ภูมิ วสันตนิรันดร์ (ภูมิ)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้ อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้