เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการห้องเรียนจำลอง "โรงเรียนลูกบาศก์"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนลูกบาศก์
วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (วิชาบังคับสำหรับ ม.5 สายวิทย์-คณิต)
คะแนนเต็ม 30 คะแนน (ไม่รวมข้อพิเศษ) เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จงตอบคำถามเหล่านี้และอธิบาย โดยละเอียด เขียนคำตอบลงในสมุดรายงานที่แจกให้ หากไม่พอสามารถขอเล่มใหม่ได้

1. จากรูปชุดชั้นหิน จงเรียงลำดับว่าเหตุการณ์หรือชั้นหินใดเกิดขึ้นก่อนหลัง พร้อมอธิบายหลักการที่นำมาประกอบ - 3 คะแนน
(D คือรอยเลื่อน (Fault))


(Credit: serc.carleton.edu)

2. จงอธิบายถึงหลักฐานที่แสดงว่าผืนทวีปทั้งหมดเคยเชื่อมต่อกันเป็นมหาทวีปเดียวกันที่เรียกว่า Pangaea - 3 คะแนน

3. จงอธิบายถึงเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ (Fossil Fuels) มาโดยละเอียด - 3 คะแนน

4. จงอธิบายถึงชั้นบรรยากาศแต่ละชั้น ที่แบ่งชั้นโดยใช้อุณหภูมิเป็นเกณฑ์ - 3 คะแนน

5. สมมติว่านักเรียนพากันไปเที่ยวดอยอินทนนท์แล้วเอาขนมซองไปทานด้วย อยากทราบว่าเพราะเหตุใดซองขนมเมื่ออยู่บนภูเขาถึงป่องมากกว่าปกติ - 2 คะแนน

6. จงอธิบายถึงลมหุบเขา (Valley Breeze) และลมภูเขา (Mountain Breeze) - 2 คะแนน

7. จงอธิบายถึงประเภทของพายุหมุนเขตร้อนโดยละเอียด - 3 คะแนน

8. จงอธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่ออุณหภูมิของอากาศ - 3 คะแนน

9. จงอธิบายถึงเมฆชนิดต่างๆ ตามเกณฑ์การแบ่งชนิดเมฆขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (ข้อนี้นักเรียนสามารถวาดรูปประกอบได้) - 3 คะแนน

10. ภูมิอากาศแบบไทกา (Taiga) กับภูมิอากาศแบบทุนดรา (Tundra) แตกต่างกันอย่างไร - 2 คะแนน

11. จงอธิบายถึงสภาวะเรือนกระจก (Green House Effect) - 3 คะแนน

12. ให้นักเรียนใช้ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมา (ทั้งใช้ความรู้ในวิชานี้หรือนอกเหนือจากวิชานี้ก็ได้) มาอธิบายว่า พื้นที่กรุงเทพมหานครเหมาะที่จะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยหรือไม่ จงอธิบายเหตุผล
(ข้อพิเศษ คะแนนขึ้นอยู่กับสิ่งที่นักเรียนเขียนไป และเหตุผลที่ใช้รองรับ คะแนนช่วยนี้ไม่เกิน 5 คะแนน)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(เดี๋ยวข้อสอบปลายภาคส่วนของวิชาเลือก ค่อยตามมาทีหลังครับ^^ เอนทรี่นี้ จขบ.ขี้เกียจเขียนฟิคประกอบแบบตอนสอบกลางภาค /โดนโบก)

Comment

Comment:

Tweet