เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการห้องเรียนจำลอง "โรงเรียนลูกบาศก์"


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนลูกบาศก์
วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (วิชาบังคับสำหรับ ม.5 สายวิทย์-คณิต)
คะแนนเต็ม 30 คะแนน เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จงตอบคำถามเหล่านี้ อธิบายหรือแสดงวิธีทำโดยละเอียด เขียนคำตอบลงในสมุดรายงานที่แจกให้ หากไม่พอสามารถขอเล่มใหม่ได้

1. สถานที่ต่างๆบนโลกล้วนมีการอ้างอิงพิกัดเป็นละติจูด/ลองจิจูด (เส้นรุ้ง/เส้นแวง) วัตถุท้องฟ้าเองก็มีการอ้างอิงพิกัดเช่น
โดยระบบพิกัดของวัตถุท้องฟ้าที่นักดาราศาสตร์นิยมใช้ มี 2 แบบ ได้แก่ ระบบอัลตาซิมุธ (Altazimuth) และระบบอิเควทอเรียล (Equatorial)

จงอธิบายถึงระบบพิกัดของวัตถุท้องฟ้าทั้ง 2 แบบนี้

(5 คะแนน)

2. จงพิสูจน์ว่ามุมเงยของดาวเหนือ (ในที่นี้ถือว่าอยู่ตรงกับขั้วฟ้าเหนือ) มีค่าเท่ากับละติจูดของผู้สังเกต หากผู้สังเกตอยู่ซีกโลกเหนือ
(คำแนะนำ: ใช้เรขาคณิตเรื่องเส้นขนานและมุมภายในสามเหลี่ยม)

(2 คะแนน)

3. สมมติว่านักเรียนได้ปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น แล้วขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพฯ (ละติจูด 13 องศาเหนือ ลองจิจูด 100.5 องศาตะวันออก) ในวันพุธ เวลา 23.00 น.ตามเวลาประเทศไทย เครื่องบินใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 6 ชั่วโมงก่อนลงที่กรุงโตเกียว (ละติจูด 35.5 องศาเหนือ 139.5 องศาตะวันออก)

จงแสดงวิธีคิดว่านักเรียนจะเดินทางถึงกรุงโตเกียวในวันและเวลาเท่าไหร่ ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น

(3 คะแนน)
 
4. จงอธิบายถึง Solar Day กับ Sidereal Day ว่าคืออะไร วันทั้งสองแบบแตกต่างกันอย่างไร

(3 คะแนน)

5. จงอธิบายถึงการแบ่งประเภทดาวเคราะห์แบบต่างๆมาโดยละเอียด

(8 คะแนน)

6. จงพิสูจน์กฏการโคจรข้อที่สามของเคปเลอร์ โดยสมมติให้วงโคจรวงรีของดาวเคราะห์มีค่าความรีน้อยมากๆจนถือว่าเป็นวงกลมได้

(คำแนะนำ: ใช้ฟิสิกส์เรื่องแรงโน้มถ่วงระหว่างมวล และการเคลื่อนที่เป็นวงกลม)


(3 คะแนน)

7. กำหนดให้โลกมีมวล m มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12,000 กิโลเมตร ส่วนดวงจันทร์มีมวล 1/80 เท่าของโลก อยู่ห่างจากโลกประมาณ 380,000 กิโลเมตร

จงคำนวณว่าจุดศูนย์กลางมวลของระบบโลก-ดวงจันทร์อยู่ในตัวโลกหรือไม่ จุดดังกล่าวอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางโลกเท่าไหร่ และดวงจันทร์ต้องมีมวลเท่าไหร่ จุดศูนย์กลางมวลของระบบจึงจะมาอยู่ที่พื้นผิวโลกพอดี


(คำแนะนำ: ใช้ฟิสิกส์เรื่องโมเมนต์
)

(3 คะแนน)

8. จงอธิบายคำศัพท์ต่อไปนี้

8.1 Sunspot
8.2 Corona
8.3 Solar wind

(3 คะแนน)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนลูกบาศก์
วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (วิชาเลือกสำหรับ ม.4-ม.5 สายศิลป์ ม.6 ทุกสาย)
คะแนนเต็ม 30 คะแนน เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จงตอบคำถามเหล่านี้ อธิบายหรือแสดงวิธีทำโดยละเอียด เขียนคำตอบลงในสมุดรายงานที่แจกให้ หากไม่พอสามารถขอเล่มใหม่ได้


1. จงระบุพิกัดของตำแหน่งต่างๆบนท้องฟ้า ดังนี้

1.1 พิกัดอัลตาซิมุธของทิศเหนือ
1.2 พิกัดอัลตาซิมุธของทิศตะวันตก
1.3 พิกัดอัลตาซิมุธของจุดเหนือศีรษะ
1.4 พิกัดอิเควทอเรียลของขั้วฟ้าใต้
1.5 พิกัดอิเควทอเรียลของขั้วฟ้าเหนือ

(5 คะแนน)

2. จงพิสูจน์ว่ามุมเงยของดาวเหนือ (ในที่นี้ถือว่าอยู่ตรงกับขั้วฟ้าเหนือ) มีค่าเท่ากับละติจูดของผู้สังเกต หากผู้สังเกตอยู่ซีกโลกเหนือ
(คำแนะนำ: ใช้เรขาคณิตเรื่องเส้นขนานและมุมภายในสามเหลี่ยม)

(2 คะแนน)

3. จงอธิบายคำศัพท์ต่อไปนี้

3.1 Time zone
3.2 International date line
3.3 Leap year

(3 คะแนน)

4. จงอธิบายถึง Solar Day กับ Sidereal Day ว่าคืออะไร วันทั้งสองแบบแตกต่างกันอย่างไร

(3 คะแนน)

5. จงอธิบายถึงการแบ่งประเภทดาวเคราะห์แบบต่างๆมาโดยละเอียด

(8 คะแนน)

6. จงอธิบายกฏการโคจรของเคปเลอร์ทุกข้อมาโดยละเอียด

(3 คะแนน)

7. จงอธิบายถึงแบบจำลองระบบสุริยะแบบ Geocentric Model และ Heliocentric Model

(2 คะแนน)

8. จงอธิบายถึงการเคลื่อนที่ถอยหลังของดาวเคราะห์บนท้องฟ้า (Retrograde motion) ของดาวเคราะห์วงนอก

(2 คะแนน)

9. จงอธิบายว่าทำไมเมื่อเรามองเห็นดวงอาทิตย์กำลังขึ้นหรือตกลับขอบฟ้า ดวงอาทิตย์จึงดูใหญ่กว่าตอนที่อยู่กลางท้องฟ้า

(2 คะแนน)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


จากหนุ่มแดจอน

- เอนทรี่ข้อสอบดาราศาสตร์เป็นเอนทรี่คลาสที่เขียนได้เร็วที่สุดเลยแฮะ (2 ชั่วโมงเอง) เดี๋ยวเฉลยค่อยตามมาทีหลังนะครับ

- เฉลยข้อสอบของเทอม 1 ยังคงอยู่ในไหดอง!!!

- ตั้งใจไว้ว่าปีนี้จะเขียนเฉพาะคลาสธรณี (ปีหน้าคลาสอุตุ ปีถัดไปคลาสดาราศาสตร์) แต่เนื่องจากพ่อครูเอิร์ธไม่ได้เรียนตัวธรณีที่คณะวิทย์มาปีนึงแล้ว ลืมความรู้ไปเยอะเลย IIorzII (ถ้ามีเวลาว่างหลังฝึกงานแล้ว อาจกลับมาเขียนคลาสธรณีย้อนหลังต่อครับ)Comment

Comment:

Tweet

ณ ตอนนี้ จขบ.ยังไม่มีเวลาทำเฉลยส่วนนี้ครับ
ดูเฉลยตรงไหนคะ

#3 By pan (180.183.73.19) on 2011-07-26 02:17

ข้อ 7 ใช้สมการ m1x1 = m2x2 ไงครับ

ข้อ 9 มาถูกทางแล้วล่ะครับ^^
7. กำหนดให้โลกมีมวล m มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12,000 กิโลเมตร ส่วนดวงจันทร์มีมวล 1/80 เท่าของโลก อยู่ห่างจากโลกประมาณ 380,000 กิโลเมตร

จงคำนวณว่าจุดศูนย์กลางมวลของระบบโลก-ดวงจันทร์อยู่ในตัวโลกหรือไม่ จุดดังกล่าวอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางโลกเท่าไหร่ และดวงจันทร์ต้องมีมวลเท่าไหร่ จุดศูนย์กลางมวลของระบบจึงจะมาอยู่ที่พื้นผิวโลกพอดี

ทำยังไงครับเนี่ยยยย เหมือนผมจะลืมสูตรไปแล้ว

9. จงอธิบายว่าทำไมเมื่อเรามองเห็นดวงอาทิตย์กำลังขึ้นหรือตกลับขอบฟ้า ดวงอาทิตย์จึงดูใหญ่กว่าตอนที่อยู่กลางท้องฟ้า
ข้อนี้ใช่เรื่องของขนาดเปรียบเทียบรึเปล่าครับ

#1 By foxbeta on 2011-01-16 21:23