Earth Science & Astronomy

posted on 12 Jun 2010 11:17 by daejeonastronomy
ในหน้านี้ผมจะรวบรวมลิงค์บทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลก หรือดาราศาสตร์ที่ผมแปลหรือเขียนไว้ครับ (ผมเองคิดว่าน่าจะเป็นดาราศาสตร์ซะมากกว่าครับ)Last Update: 20 เมษายน 2556Earth Science

ซีรี่ส์ "High School Earth Science" (ยังไม่จบ)

วิทยาศาสตร์โลกคืออะไร??

- วิทยาศาสตร์โลก และสาขาของวิชานี้
 
 
เรียงความชุด "อิทธิพลของอากาศต่อศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และบุคคล" (จบแล้ว)

- ตอนแรก
- ตอนจบ


Astronomy


ซีรี่ส์ Our Solar System (ยังไม่จบ)

คำเตือน

1. ทาง"หนุ่มแทจอน-exteen.com"
แปลและเรียบเรียงซีรีส์นี้จากสื่อสิ่งพิมพ์ "Our Solar System" ขององค์การ NASA ที่เผยแพร่สู่สาธารณชนในเดือนกันยายน พ.ศ.2552

2. ทางผู้แปลไม่ได้เรียงลำดับการแปลตามลำดับเนื้อหาในต้นฉบับ แต่ลำดับก่อนหลังในการแปลขึ้นกับความสะดวกของผู้แปล และความยากง่ายของหัวข้อนั้นๆ

3. ถึงแม้เนื้อหาในบทความจะไม่มีสมการเลย แต่ต้องใช้พื้นฐานทางฟิสิกส์ ธรณีวิทยาและเคมีจาก ม.ปลาย อีกทั้งตามต้นฉบับระบุชัดเจนว่า "สำหรับครูผู้สอนวิชาดาราศาสตร์ในระดับ Grade K-12 (เทียบเท่า ม.6) ขึ้นไป"

ทางผู้แปลจึงคิดว่าซีรีส์นี้
เนื้อหาเหมาะสมตั้งแต่ระดับมัธยมตอนปลายขึ้นไป (ม.ต้นก็ศึกษาได้ หากมีพื้นฐานทางฟิสิกส์ ธรณีวิทยาและเคมีพอ)ว่าด้วยระบบสุริยะโดยสังเขป
ดวงอาทิตย์
    -  รวมลิงก์และคลิปที่น่าสนใจเกี่ยวกับดวงอาทิตย์
ดาวพุธ
ดาวศุกร์
โลก
ดวงจันทร์

ดาวเคราะห์น้อย
สะเก็ดดาว ดาวตกและอุกาบาต
ว่าด้วยดาวบริวารในระบบสุริยะโดยสังเขป

ว่าด้วย"ดวงจันทร์กาลิเลียน"
 
 
 
 
 

ซีรี่ส์ "ดาวเคราะห์ คืออะไร??" (จบแล้ว)
อธิบายถึงที่มาและความหมายของคำว่า "ดาวเคราะห์" จากอดีตถึงปัจจุบัน
(ซีรี่ส์บทความนี้ หนุ่มแทจอนเป็นผู้แปลและเรียบเรียงจาก Planet@Wikipedia)

- "ดาวเคราะห์โบราณ" กับวัฒนธรรม
- ความหมายของ "ดาวเคราะห์" จากเรอเนสซองส์ถึงก่อนการค้นพบดาวพลูโต
- "ดาวเคราะห์" ในคริสตศตวรรษที่ 20-21 และประเด็นปัญหาใหม่
- ความหมายในปัจจุบันของ "ดาวเคราะห์" ทั้งในและนอกระบบสุริยะซีรี่ส์ "ประเภทของวัตถุในระบบสุริยะ ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์" (ยังไม่จบ)

- ดาวเคราะห์หิน & ดาวเคราะห์ก๊าซซีรี่ส์ "The rings of solar system" (ยังไม่จบ)

- ภาพรวมของระบบวงแหวนรอบดาวเคราะห์

- เจาะลึกวงแหวนดาวพฤหัสบดี 1 (ภาพรวมของระบบวงแหวน)


- เจาะลึกวงแหวนดาวเสาร์ 1
- เจาะลึกวงแหวนดาวเสาร์ 2
- เจาะลึกวงแหวนดาวเสาร์ 3
- เจาะลึกวงแหวนดาวเสาร์ 4ซีรี่ส์ "ชีวดาราศาสตร์ ฤๅโลกเป็นเพียงโอเอซิสหนึ่งเดียวในจักรวาล" (จบแล้ว)

แนะนำวิชา "ชีวดาราศาสตร์" แบบคร่าวๆ ชีวดาราศาสตร์คืออะไร ศึกษาเรื่องอะไร
(ซีรี่ส์บทความนี้ หนุ่มแทจอนแปลและเรียบเรียงจาก Astrobiology@wikipedia)

 
ตอนที่1 - ตอนที่ 2 - ตอนที่ 3 - ตอนที่ 4 - ตอนจบ


ซีรี่ส์ "ดาราศาสตร์โอลิมปิก" (จบแล้ว)
แนะนำเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับดาราศาสตร์โอลิมปิก หรือ สอวน.ดาราศาสตร์ (ไม่มีข้อสอบเก่า)

ตอนแรก - ตอนจบ


ซีรี่ส์ "From Google Doodle" (รวมเอนทรี่เฉพาะกิจ)

- ครบรอบ 20 ปีเจ้ากล้องฮับเบิล


ซี่รี่ส์ "Astronomy in news" (รวมเอนทรี่เฉพาะกิจ)

- "จันทร์ดับ" หรือ New moon ในรายการข่าว (ตอนเช้าวันที่ 26 ก.ค.2553)
เรื่องดาวเคราะห์ Kepler-22b (ข่าวในช่วงต้นเดือน ธ.ค.2554)


ซีรี่ส์ "Astronomical event anniversary" (รวมเอนทรี่เฉพาะกิจ)

- Neptune Discover Anniversary (ตอน 1)


ซีรี่ส์ "Sky event" (รวมเอนทรี่เฉพาะกิจ)

- จันทรุปราคาเต็มดวง 16 มิถุนายน 2554 (เอนทรี่ก่อนเกิดเหตุการณ์) (เอนทรี่รายงานเหตุการณ์)
- จันทรุปราคาเต็มดวง 10 ธันวาคม 2554 (เอนทรี่ก่อนเกิดเหตุการณ์)
- ว่าด้วยปรากฏการณ์"ดาวเคราะห์วงนอกใกล้โลก" (Opposition of Superior planet)
- สุริยุปราคาวงแหวน 21 พฤษภาคม 2555
- ดาวเคราะห์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์: เพราะอะไรและเมื่อไหร่?
- [Photo] รวมภาพถ่ายกิจกรรมดูดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ 6 มิ.ย. 2555 ที่ ม.เชียงใหม่


ซีรี่ส์ "เทศกาลคืนวันที่ 7 เดือน 7" (Star & Asian culture - จบแล้ว)
แนะนำเกี่ยวกับเทศกาลที่มีต้นกำเนิดจากนิยายดาวเรื่องเดียวกันของจีน เกาหลี และญี่ปุ่น

- เทศกาลราตรีแห่งเลขเจ็ด (Qixi Festival) ของเมืองจีน
- เทศกาลชิลซ๊อก (Chilseok) ของเกาหลี
- เทศกาลทานาบาตะ (Tanabata) ของญี่ปุ่น


ซีรี่ส์ Astronomy place (ยังไม่จบ)


- แบบจำลองระบบสุริยะแห่งสวีเดน (Sweden Solar System)

 
 
ซีรี่ส์ "Top ten space pictures of the year" ของวารสาร National Geographic

- ปี 2007 (อันดับ 6-10)
- ปี 2007 (อันดับ 1-5)


ซีรี่ส์ "Introduction to Astronomy" (ยังไม่จบ)

คำเตือน

1. ซีรี่ส์นี้ เป็นชุดของ Lecture ที่ "หนุ่มแทจอน-exteen.com" พัฒนาต่อยอดจากเนื้อหาที่เรียบเรียงและใช้ในการสอนเพื่อเตรียมสอบเข้า สอวน.ดาราศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ที่ ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

2. เนื่องจากหนุ่มแทจอนไม่ได้ติวสอบ สอวน.ดาราศาสตร์มาถึง 5 ปีและไม่มีแนวข้อสอบเก่า ดังนั้น จึงขอไม่รับประกันว่าข้อสอบจะออกตรงตามนี้

3. จุดประสงค์ที่นำเนื้อหาส่วนนี้มาลงในบลอก เพื่อให้มีแหล่งความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ นอกเหนือจากตำราเรียนในหลักสูตร


4. เนื้อหาเหมาะสมตั้งแต่ระดับมัธยมตอนปลายขึ้นไป (ม.ต้นก็ศึกษาได้ หากมีพื้นฐานพอ)

-  คณิตศาสตร์ที่ใช้ในดาราศาสตร์: (ตอน 1) (ตอน 2)
-  ระบบสุริยะ: (ตอน 1) (ตอน 2)


ซีรี่ส์เลคเชอร์เรื่อง Positional Astronomy (ยังไม่จบ)

คำเตือน

1. ซีรี่ส์นี้หนุ่มแทจอน-exteen.com เรียบเรียงไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในวิชา Spherical Astronomy ระดับปริญญาตรี ของ ม.เชียงใหม่

2. ทุกเอนทรี่ในซีรี่ส์นี้ หนุ่มแทจอนแปลและเรียบเรียงจาก
เลคเชอร์ Positional Astronomy ของ Prof.Fiona Vincent, University of St.Andrew, สก๊อตแลนด์ ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปี 2 ภาควิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ของที่นั่นครับ


3. คณิตศาสตร์ที่ใช้ในบทนี้ได้แก่ เรขาคณิต และตรีโกณมิติ ม.ปลาย ดังนั้น ทาง จขบ. คิดว่าซีรี่ส์นี้น่าจะเหมาะกับนักเรียนที่มีประสบการณ์ผ่านค่ายโอลิมปิกดาราศาสตร์มาแล้ว (อย่างน้อยค่าย 2) หรือนักศึกษาปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ และใช้จินตนาการเรื่องทรงกลมในการทำความเข้าใจพอสมควร


The Terrestrial Sphere: ทรงกลมของโลก
Spherical Trigonometry: ตรีโกณมิติเชิงทรงกลมเบื้องต้น

ซีรี่ส์เลคเชอร์เรื่อง Photometry และโชติมาตรของดาวฤกษ์ (จบแล้ว)

คำเตือน

1. ซีรี่ส์นี้รวมเอนทรี่เฉพาะบทที่ 1 ของวิชา Stellar Astronomy ระดับปริญญาตรี ของ ม.เชียงใหม่

2. ทุกเอนทรี่ในซีรี่ส์นี้ หนุ่มแทจอนแปลและเรียบเรียงจากหนังสือ Fundamental Astronomy, 5th Edition โดย Hannu Karttunen

3. คณิตศาสตร์ที่ใช้ในบทนี้ได้แก่ Logarithm และแคลคูลัส ดังนั้น ทาง จขบ. คิดว่าซีรี่ส์นี้น่าจะเหมาะกับนักเรียนที่มีประสบการณ์ผ่านค่ายโอลิมปิกดาราศาสตร์มาแล้ว (อย่างน้อยค่าย 2) หรือมีความรู้ด้านฟิสิกส์พื้นฐานในระดับปริญญาตรี


ความเข้ม, ความหนาแน่นฟลักซ์ และกำลังส่องสว่าง (Intensity, Flux Density & Luminosity)
โชติมาตรปรากฏ (Apparent Magnitude)
ระบบของโชติมาตร (Magnitude Systems)
โชติมาตรสัมบูรณ์ (Absolute Magnitude)
Extinction & Optical Thickness


ซีรี่ส์เลคเชอร์เรื่องระบบสุริยะ (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ - ยังไม่จบ)

คำเตือน

1. ซีรี่ส์นี้หนุ่มแทจอน-exteen.com เรียบเรียงไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในวิชา Solar System&Spherical Astronomy ระดับปริญญาตรี ของ ม.เชียงใหม่

2. ทุกเอนทรี่ในซีรี่ส์นี้ หนุ่มแทจอนแปลและเรียบเรียงจากหนังสือ Fundamental Astronomy, 5th Edition โดย Hannu Karttunen


3. ทาง จขบ. คิดว่าซีรี่ส์นี้น่าจะเหมาะกับนักเรียนที่มีประสบการณ์ผ่านค่ายโอลิมปิกดาราศาสตร์มาแล้ว (อย่างน้อยค่าย 1) หรือมีความรู้ด้านฟิสิกส์และธรณีวิทยาพื้นฐานในระดับปริญญาตรี

- Planetary Atmosphere
- Planetary Structure
- Planetary Surface
- Eclipses & Occultationsซีรี่ส์ "Astro Gag มุขแป้กๆฉบับดาราศาสตร์" (เขียนเมื่อนึกมุขออก)

- น่ารักเหมือนดาวเสาร์


Review เวบไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์

-
มองหาวัตถุท้องฟ้ากับเวบ Haevens Above (ตอนแรก) (ตอนจบ)


Review หนังสือ หรือภาพยนตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลก หรือดาราศาสตร์


- หนังสือ "THE PLANETS" (สำนักพิมพ์มติชน)
- หนังสือ "ไทบ้านดูดาว" (สำนักพิมพ์ศยาม)
- ภาพยนตร์ญี่ปุ่น "HAYABUSA"


บทคัดย่องานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ที่หนุ่มแทจอนสนใจ

- การศึกษาโครงสร้างชั้นเมฆของดาวเสาร์ และความแปรปรวนตามเวลา โดยอาศัยข้อมูลภาพจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล ระหว่างปี ค.ศ.1994-2003บันทึกประสบการณ์การวิจัย การบรรยายที่น่าสนใจ หรือการประชุมทางวิชาการของหนุ่มแทจอน

เก็บตกงาน APRIM 2011
สรุปการบรรยาย Will the world end in 2012? The Astronomical Evidence (การบรรยายพิเศษใน APRIM 2011)

- [My life] ว่าด้วยสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ (เขียนตอนช่วง พ.ย.2554)

 
- ซีรี่ส์ SOKENDAI Winter School 2012 ที่เจ้าของบลอกเข้าร่วมการอบรมดาราศาสตร์ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือน ธ.ค.2555
- แนะนำมหาวิทยาลัย SOKENDAI โดยสังเขป (ตอนแรก) (ตอนจบ)